Beste leden van het CRT en de HMV

05 mei 2021

Haler en Schoonhoven                                                                                                 28 april 2021

 

Beste leden van het CRT en de HMV,

Verleden jaar was het na verloop van tijd duidelijk dat het CRT en de HMV geen demo’s zouden

(mede-)organiseren en zelfs geen kampioenshuldiging. Dit was natuurlijk een grote onverwachte

teleurstelling, maar positief was dat voor velen onder ons wel tijd beschikbaar kwam om allerlei

achterstallig onderhoud te plegen. In 2021 zal alles wel weer normaal zijn dachten we. Maar zoals

we allemaal weten hebben we nog geen idee waar en wanneer we met onze motoren mogen rijden.

De openingdemo’s zijn al afgelast en de aanvragen voor de andere demo’s worden opgeschort.

Hoewel we verwachten dit seizoen toch nog enkele demo’s te mogen rijden, zien we het somber in.

 

Voor het geval dat er voor ons geen demo’s te rijden zijn is bij de besturen van CRT en HMV het

idee geboren om gezamenlijk als één club een echt racecircuit in binnen-of buitenland te huren om

dit jaar toch een keer te kunnen rijden.

 

Helaas bleken we niet de enige te zijn om bijvoorbeeld het circuit van Zandvoort te huren, want de

eerstvolgende vrije weekenddag was pas 24 oktober. Wij vinden deze datum te laat, want om hoge

inschrijfkosten te voorkomen zijn er veel deelnemers nodig en die verwachten we op deze datum niet.

Ook kunnen we niet terecht op het racecircuit “Raceway Venray” te Ysselsteyn (LB) omdat er een

maximaal geluidsniveau wordt toegestaan van slechts 85 dB(A).

Er blijft niets anders over dan hopen op een mooie tweede helft van onze agenda’s.

 

Met een sportieve groet,

 

Namens het CRT  en  de HMV

Wim Baetsen en Koen Muijlwijk