Schagen, 15 juli 2018

29 juni 2018

Onze demo in Schagen op 15 juli a.s. is abusievelijk niet vermeld in de agenda van Het Motorrijwiel en terwijl er  nooit sprake van is geweest dat de HMV-demoritten in Schagen niet meer georganiseerd zouden worden. 

Zie hierna de tekst zoals op onze site onder "agenda" ook te lezen is.

Schagen, 15 juli 2018 

Industrieterrein "Witte Paal", Witte Paal 40, 1742 NL Schagen (GPS: 52,7780172, 4.8077448). Het rennerskwartier is open vanaf zaterdag 15.00 uur tot zondag na de demo. Inschrijven zondag vanaf 8.oo uur en motorkeuring vanaf 8.30 uur tot 10.00 uur. Circuitverkenning vanaf 11.00 uur. Aanvang demo:12.30 uur.

Alle klassen komen aan de start.

Koen Muijlwijk