Nieuwe leden

Degenen die op 01 januari van een nieuw seizoen de leeftijd hebben van 18 jaar of meer kunnen in aanmerking komen voor een lidmaatschap/startbewijs. Uitzonderingen op de regel zijn:
a.  zijspanpassagiers, hiervoor geldt de minimum leeftijd van 16 jaar.
b.  zoon(s)/dochter(s) van een  lid die jonger is/zijn dan 18 jaar, onder voorwaarden dat een geldig rijbewijs getoond moet worden, dat de ouder tijdens de        demo aanwezig is als mentor en alleen voor de 50 cc klasse.


Enkele belangrijke criteria voor de toelating.

  • Om teleurstelling te voorkomen wordt geadviseerd, alvorens een motor te bouwen of te kopen, contact op te nemen met de keurings – en toelatingscommissie.
  • Nieuwe aanvragen voor toelating worden door de toelatingscommissie gedurende het jaar beoordeeld.
  • Voor toelating is ook belangrijk dat het streven van de HMV nog steeds is zich te presenteren als een ”rijdend museum” met machines welke tot en met 1968 op de, voornamelijk Nederlandse, circuits te zien waren.
  • Om bovenstaande reden is het mogelijk dat een motor welke duidelijk een combinatie is van onderdelen, welke vroeger nooit geweest is, niet toegelaten wordt of dat van dergelijke machines slechts een gelimiteerd aantal toegelaten wordt.
  • Een eerder HMV toegelaten motor moet na aankoop altijd opnieuw voor toelating aangemeld worden als men met deze motor bij de HMV wenst te gaan rijden.