Demorijden bij de HMV

Doelstelling HMV:
Het organiseren van demonstratieritten voor klassieke- en historische wegracemotoren.

Deze ritten hebben als doel:
Het in stand houden of in originele staat brengen van klassieke- en historische wegracemotoren en deze voor het nageslacht te behouden.
Een rijdend museum te presenteren aan het publiek.
Een impressie te geven aan het publiek hoe wegraces er uitzagen met de klassieke- en historische wegracemotoren.

Belangrijk is:
De demonstratie mag niet ten koste gaan van de veiligheid. De HMV hecht grote waarde aan de veiligheid van alle betrokkenen, inclusief het publiek.
De motor en berijder moet een representatief tijdsbeeld presenteren.
De HMV is afhankelijk van vele vrijwilligers en naleving van de regels.

De kunst van het demorijden:
Ten eerste het laten zien van de motoren aan het publiek en ten tweede het proberen van zo regelmatig mogelijk rondjes te rijden.
Dit rijden mag natuurlijk niet ten koste gaan van alles, omdat het geen racewedstrijd is moet er vanzelfsprekend wel eens geremd of het gas losgelaten worden voor een mederijder.
Voor ons allemaal staat de veiligheid en gezelligheid voorop en we willen na afloop ook weer rechtop naar huis als een trotse bezitter van een unieke motorfiets in een optimale staat.

Moderne techniek:
Wat zeker niet de bedoeling is, is het eindeloos doorontwikkelen van de motorfietsen en ze te voorzien van moderne technieken om nog harder te rijden of harder te remmen om zodoende snellere tijden neer te zetten. Dit alles beeldt zeker niet uit zoals het in vroegere tijd was en onze vereniging is er niet mee gediend. Het is niet stoer om op je oude dag nog ten koste van alles als eerste onder de vlag door te gaan met alle risico's van dien.

Met respect en eerbied voor mens en machine worden er hopelijk over 100 jaar nog demo's gereden.

Voor nu en in de toekomst, veel plezier.

Het bestuur