Nieuws

Laatste nieuwsitems:
20 feb 2019:
Contributie betalen via ABNAMRO

15 feb 2019:
JAL seizoen 2019

01 feb 2019:
Mart van Wetten overleden

22 dec 2018:
Kerst-Nieuwjaarswens

16 dec 2018:
Henk Bos overleden


Naar nieuwsarchief

de JAL te Harskamp

22 maart 2010

In een gezellige sfeer heeft op 20 maart de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats gevonden. Op de agenda de gebruikelijke punten maar dit jaar als extra de uitslag van de algemene schriftelijke ledenraadpleging over de mogelijke aanpassing van de bouwjaren voor motoren.

Van de 392 verzonden brieven zijn er door de leden 142 terug gestuurd. Hiervan waren 112 brieven vóór handhaving van de huidige bouwjaargrens. Oneens met de huidige bouwjaargrens waren 22 leden en 5 leden gaven aan hier geen mening over te hebben. Door 3 leden was niets aangekruist, of misschien wel vergeten. Van de 250 leden welke de brief niet (op tijd) terugstuurde werd geacht dat zij instemden met het huidige toelatingsreglement.
De eindconclusie is dus overduidelijk dat hoe je het ook bekijkt, een overgrote meerderheid van de leden het eens is met de huidige bouwjaargrens van t/m 1965 voor de solomotoren met een cilinderinhoud van 125 cc t/m 500 cc. Het bestuur handhaaft dan ook het huidige reglement.
(Voor de 50 cc klasse en de zijspannen geldt een onveranderde bouwjaargrens van t/m 1972)

Ook de samenstelling van het bestuur bleef onveranderd omdat voor de aftredende en herkiesbare Jos Disselhorst zich geen tegenkandidaten aangemeld hadden.

secretariaat