oud-HMV lid Bert Vos overleden

02 maart 2017

Vandaag, donderdagmorgen, ontving ik de overlijdenskaart van Bert Vos, waarin vermeld werd dat Bert op bijna 75-jarige leeftijd op 24 februari j.l. is overleden.

De begrafenisplechtigheid zal deze morgen na de gezongen uitvaart in besloten kring plaatsvinden.

Het correspondentieadres is: Vossenbeek 54, 7623 MG BORNE

 

Koen Muijlwijk